Bakre anslutningsröret används för att ansluta Parra-grytan till skorstenen.