Bakre luftriktarplatta  skyddar eldstadens bakvägg från att brinna ut.